Het wapen van Tilburg terug in ere herstellen!

Het wapen van Tilburg, of Tilburg-T  

Het wapen van Tilburg. Een regelmatig gemoderniseerde afbeelding maar altijd blijvend herkenbaar als wapen van Tilburg. In 1817 is op basis van het laatste zegel van de gezamenlijke heren van de heerlijkheid Tilburg dat kort na 1453 is vervaardigd, het Tilburgse gemeentewapen vastgesteld. Bij koninklijk besluit van 22 aug 1930 is het wapen verbeterd. Tot het wapen/etiket wat we tot vandaag de dag kennen.

EEN HERKENBAAR WAPEN VOOR TILBURG MET EEN DUIDELIJKE GESCHIEDENIS.


 

In 2003 is er besloten door onze eigen raadsregenten uit de zwarte blokkendoos (kaasstolp) van de tilburgse gemeenteraad om de Tilburg-T in te voeren. Omdat men vond dat alle Tilburgse promotie activiteiten een herkenbaar etiket nodig hadden. Het college van die tijd (CDA/PVDA/GL/AB) vond het nodig een brede stadsstijl te ontwikkelen "de Tilburg-T-stijl".  Dit getuigd duidelijk van een afkeer van het Tilburgse culturele erfgoed. We hadden het wapen van Tilburg al! Een overbekend wapen/etiket in geheel Nederland die zelfs door vele Tilburgse verenigingen als herkenning wordt gebruikt en zo Tilburg al sinds het bestaan van het wapen buiten de stad promoot..Een bekende stadsstijl dus.

Hoeveel euro's zal de gehele campagne tot vernietiging van het Tilburgse wapen (erfgoed)als promotie etiket gekost hebben? Waar is het brede draagvlak voor de Q*t-T hoe die vaak op andere sites genoemd wordt?  NEE die is er niet. Men heeft besloten tot deze stadspromotie wijziging na een TELEFONISCHE enquete onder 600 mensen en een diepte interview van  15 zogehete stake-holders (wat dat ook mogen inhouden?) De gemeente (college) is in hun drift tot vernieuwing in sneltreinvaart bezig het laatste beetje cultureel erfgoed te vernietigen. van wapen van tilburg, tot oude geschied vormige belangrijke tilburgse gebieden. En noemen dat dan een "kwaliteit impuls" Een mooi woord voor afbraak van onze cultureel erfgoed. Erfgoed waar we trots op kunnen zijn, en dus ook moeten behouden.

 

Wij hopen dan ook dat het oude promotie etiket/wapen van Tilburg in ere wordt herstelt. EN die Tilburg-T campagne stilgezet wordt.

Invoeren DIFTAR

INVOERING DIFTAR.

De vervuiler betaald. Hoe minder afval hoe minder u betaald. DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

Bij Diftar betaalt ‘de vervuiler’, net zoals dat bij gas, water en elektra het geval is. Met andere woorden: milieubewust gedrag wordt beloond. Daarnaast is er een financieel voordeel: door bijvoorbeeld het papier en glas te scheiden, hoeft de gemeente minder restafval te verwijderen en wordt hergebruik van afval bevorderd. Dat heeft een positief effect op de kosten en uiteindelijk dus ook op de afvalstoffenheffing.

Een veel gehoorde uitspraak is dat de gemeente geld verdient aan Diftar. Dit is echter een misverstand. De opbrengsten en de kosten ten aanzien van afval moeten gelijk zijn. Er mag geen winst gemaakt worden. De afvalstoffenheffing staat onder strenge controle van de provincie. Dus voor de gemeente maakt het in financieel opzicht niet uit of er wel of geen Diftar is.

Toch was geld/inkomsten het argument waarom de wethouder het plan afwees en de gehele raad gemeente Tilburg de afwijzing unnaniem steunde in 2005.

 

 

Lees verder...

Blogeiland voor N.W. standpunten.

nwWelkom  op het blogeiland voor  Tilburg waar de standpunten van Neerlands Welzijn als discussiepunt aangeboden gaan worden. (deze worden mede via http://tilburg.startje.com/ uitgeplitst doorgelinkt)

kijk ook naar andere blogs van het Tilburg blogeiland netwerk. Welke ook toegankelijk zijn, ook voor geluiden van andere partijen. Zoals al eerder;

1.Partij voor de Dieren

2.Nederland Transparant.

3.Lijst Smolders Tilburg.

4.Èèn NL.

Maar zeker ook voor inzendingen van Tilburgers voor en over Tilburg/Tilburgers of onderwerpen die hun in de gemeente bezig houden.